TILBUD: KØB 3 BØGER OG SPAR 100,- DKK

KØB HER:

DET SIGER KUNDERNE

Læs kundeanmeldelser

WALTERS PÆDAGOGISKE FAGHÆFTE

Walters Pædagogiske Faghæfte
 
Opfyld kravene til den styrkede lærerplan 
Arbejder du med den nye styrkede læreplan? Så tilbyder vi dig her et uvurderligt
redskab, til at udfylde kravene i læreplanstemaet "Natur, udeliv og science". 

Børnene oplever selv at deltage i konkrete forsøg med vand og luft og bringes i
situationer, hvor de støttes i at fortælle beskrivende om det de sanser og oplever.

Faghæftet er enkelt, praktisk og frem for alt nemt for dig at arbejde med. 

I vil arbejde ud fra en metode, hvor koblingen mellem dialogisk læsning og
læreplanstemaet "Natur, udeliv og science" giver en ny vinkel på det at fordybe
sig i en bog over en længere periode. Hæftet indeholder samtidig ideer til
forældresamarbejde omkring børnenes sprogtilegnelse. 

Du får et planlagt pædagogisk forløb
Med faghæftet i hånden, får du et planlagt pædagogisk forløb, hvor metoden er
dialogisk læsning kombineret med aktiviteter af både motorisk, kropslig karakter
samt naturfaglige eksperimenter. Hæftet byder ligeledes på arbejdet med vores
grundfølelser og støtter dermed børnene i at kunne udtrykke deres egne
behov og indre følelsesliv.

Når du arbejder med hæftet får du et grundigt afsæt til at kunne arbejde
temabaseret over en længere periode. Det giver grundlag for at nå at få alle børn
og forældre indtaget i emnet. 


 
En temaorienteret pædagogisk indsats til hele børnehavegrupper
Du får her et materiale som let kan indarbejdes i en hel børnehavegruppe.
Det betyder, at alle stuer med fælles afsæt kan skabe fælles reference som
børnene kan bruge i deres leg på tværs af grupper og stuer. Det pædagogiske
faghæfte er et bud på en temaorienteret pædagogisk indsats af høj kvalitet som
samtidig pirrer børn og voksnes nysgerrighed og lyst til at undersøge sammen.

Forløbet ligger op til en interessant sprogindsats hvor det er sjovt for både
voksne og børn at gå på opdagelse i Walter-bogen og de lærerige
tilhørende aktiviteter.

Sprogarbejdet
Sprogarbejdet tager i hæftet afsæt i lærerplans temaet "Natur, udeliv og science"
så du kommer rundt om både de naturfaglige ord med fokus på årsag og virkning,
den tidlige matematiske forståelse samt menneskets forhold til naturen.

Forfatteren bag det pædagogiske faghæftet
Aase Morell, uddannet pædagog, diplom i dansk som andet sprog og
andetsprogs pædagogik. 13 års erfaring som sprogkonsulent og udvikling af
sprogpædagogiske indsatser i dagtilbud for 0-6 års området.
 

Aase har lang tids erfaring i forældresamarbejde omkring børns sprogudvikling.
Psykoterapeut, speciale i relations kompetence. Det pædagogiske faghæfte
matcher opgaven med at støtte børnenes sprogudvikling i dagtilbud for 3-6 årige.

Når du bruger hæftet, imødekommer du både børnenes behov for, at udvikle
deres kommunikative kompetencer, deres ordforråd og deres lytteforståelse.
Målet er at gøre børnehavebarnet til en sprudlende sprogbruger.